Error message

  • Notice: Undefined variable: rendered_rows in include() (line 15 of /home/cozupzrx/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_cycle/theme/views-slideshow-cycle-main-frame.tpl.php).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /home/cozupzrx/public_html/includes/menu.inc).

HOE OM GERED TE WORD

HIERONDER VOLG WENKE UIT DIE BYBEL VIR JOU, AS JY VANDAG DIE VRAAG IN ALLE ERNS SOU VRA: "WAT STAAN MY TE DOEN AS EK VANDAG BESEF EK IS NIE GERED NIE?"
Verneder jouself en kom na GOD as een wat homself nie kan red uit die hel nie:
Jesaja 1:18 "Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die HERE: al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol." (Skarlaken was die permanente kleurstof vir materiaal, en kon nie uitgewas word nie). So is sonde ook! Slegs God kan sonde wegneem.

Erken jou sondige en verlore toestand voor God (belydenis):
Spreuke 28:13 "Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie; maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind."
Bely beteken om met GOD saam te stem dat jou sonde ernstige rebellie teenoor HOM is. Dit is om met GOD saam te stem dat jy teenoor HOM oortree het deur sy Heilige Wet te oortree. Dis om te erken dat jy straf verdien daarvoor. En daardie straf is die HEL!!!

Berou oor jou sonde teen God gedoen:
Jakobus 4:8-10 "Nader tot God, en Hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges! Weeklaag, treur en ween. Laat julle gelag in treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here, en Hy sal julle verhoog."
As jy nie ware berou het in jou hart omdat jy teen God gesondig het nie, kan jy nie gered word nie. God oortuig jou van sonde, en jy voel die sondelas wat jou oortuig dat jy ernstig teen God oortree het. Dit bring 'n sterk berou voor God oor die sonde in jou lewe, in jou wese, in jou hart. Dit bring dus 'n weersin, 'n afsku teen sonde!

Bekering = om jou hele lewe na GOD te draai:
Ek wil besondere klem op hierdie punt plaas. As jy nie bereid is om met alle sonde te breek wat God aan jou sal uitwys nie, is jy nie ernstig om gered te word nie. Jy het nog sonde lief, en kies dit bo God.
Esegiël 33:11 "Sê vir hulle: So waar as Ek leef, spreek die Here HERE, gewis, Ek het geen behae in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle, bekeer julle van jul verkeerde weë! Waarom tog wil julle sterwe,"
GOD wil hê dat jy jou sondes moet laat staan, daarmee breek. God haat sonde. HY is heilig. HY wil hê dat jy jou rug op jou sondes van die verlede sal draai. God wil hê dat jy HOM nou sal volg en gehoorsaam.

Bid tot God om jou te red.
Rom 10:13 "Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word."
Hierdie vers se ware betekenis is as volg: God wil hê dat jy HOM sal aanroep (tot HOM bid) om gered te word. Dit is in gebed wat jy met God praat en jou skuld en sonde voor HOM erken.
GOD sê in Jes.1:18 "Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die HERE: (die saak dat jy teenoor GOD gesondig het) al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol.

God wil hê jy moet die sondesaak met HOM uitklaar. Praat dus in gebed met GOD. Erken voor HOM dat jy 'n sondaar is, teenoor HOM gesondig het. Bely dat jy die HEL verdien. Vra HOM om jou te vergewe. Vra HOM om in jou lewe in te kom. Gee jou lewe aan HOM oor in die gebed. Sê ook aan God dat jy nou met jou ou sondige lewe breek, en dat jy HOM voortaan wil dien en gehoorsaam. Dank HOM dat HY jou OPREGTE GEBED hoor en verhoor.

Volg GOD nou in die geloof.
Rom 1:17 "Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is: Maar die regverdige sal uit die geloof lewe."
God wil hê jy moet Hom volg en vertrou. HY kan nooit lieg of sy beloftes verbreek nie. Dit is vir HOM baie belangrik dat jy NOOIT ooit aan HOM sal twyfel nie. Lees die Bybel en glo alles wat daarin geskrywe is.

AS JY WERKLIK ERNSTIG EN OPREG WAS IN JOU BEROU, BELYDENIS EN BEKERING, SAL JOU LEWE VAN NOU AF BAIE VERANDER!!!
2Kor.5:17 "Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.