Daniel se getuienis

Ek het nog altyd in Jesus geglo, maar in my kinderjare het ek nooit tyd gespandeer om Bybel te lees en te bid nie. Ek het die meeste van my tyd gebruik deur TV te kyk en video speletjies te speel. Dit was luiheid van my kant, veral op die geestelike vlak. Ek was verslaaf aan seksuele plesiere van die vlees vir jare. Die verkeerde pad was my daaglikse manier van leef. Ek het geen respek vir my ouers getoon nie. My taal was vuil en onrespekvol voor God. Ek het God nie in my lewe gehad nie.

Toe ek negentien was, het God my sondige toestand aan my openbaar. Ek het besef dat ek ‘n sterker verhouding met God wou hê. Eers was ek emosioneel gebroke, en het gedink dat dit te laat was om nader aan God te kom. Ek het myself as so ‘n misrabele sondaar gesien, en gewonder of God my ooit sou vergeef. Ek het die dinge wat ek in my verlede gedoen het, gehaat. My gees was gebreek, diepe berou het my hart oorspoel. Toe het God se genade my getref. Ek het uitgeroep na die Here, Hom gevra vir ‘n hart van vlees. Gou het dinge verander!

‘n Diepe liefde vir God het in my ontwikkel. Deur die Bybel was ek nou besig om God en Jesus Christus te leer ken. Ek is nie volmaak nie, maar deur Christus wat my krag gee, sondig ek baie minder. En ek bly weg van die dinge van die vlees af. Ek is nou geestelik ingestel. Ek is deur God se genade weergebore!

Ek wil nou ander help om by die waarheid uit te kom. Ek is vir altyd nederig dankbaar omdat God se genade oor my gekom het. Dank God die Vader vir ons verlosser Jesus Christus!

2Kor.7:10 “Want die droefheid volgens die wil van God werk ‘n onberoulike bekering tot redding,”

Es.36:26 “En Ek sal julle ‘n nuwe hart gee en ‘n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ‘n hart van vlees gee.”

2Kor.4:6 “Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn—dit is Hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus.”