Om oor te dink:

Hand. 3:19(a) “Kom dan tot inkeer en bekeer julle sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking voor die aangesig van die Here kan kom.”

Kom dan tot inkeer en bekeer julle… In die weermag is ‘n peleton soldate besig om te masjeer. Daar word telkens op die opdragte van die sersant gereageer. Omkeer!! Elke soldaat weet dat hy nie  die sersant se opdragte durf verontagsaam nie. Onmiddelik draai die hele peleton om. Hulle word as’t ware gedwing om te gehoorsaam. En hulle gehoorsaam sonder aarseling, oombliklik!

God gee ook verskeie opdragte aan sy skepsele. Hy verwag dan ook dat hulle dit sal nakom. Tog dwing Hy hulle nie soos die weermag sy lede dwing nie. God gee aan die mens die keuse om Hom te dien of nie. In hierdie geval ‘n baie belangrike keuse: om tot inkeer te kom en dan te bekeer. Om tot inkeer te kom beteken dat die mens sy eie hart en innerlike voor God sal ondersoek. Dit beteken om na binne te kyk, in jou eie verborge lewe in. Dit is om jou in alle eerlikheid met God se standaard vir die mens te vergelyk. So ‘n ondersoek het gewoonlik baie ontnugterende gevolge! Die mens ontdek dat hy op die pad van sonde en onreinheid voor God verkeer, op pad na ‘n ewigheid sonder God en sonder hoop. Sondes wat hy uit eie vrye wil doen. Weens die sondepad waarop hy verkeer, is hy verlore, op pad na ‘n ewige verderf, die Hel!!!.

Wanneer die mens tot inkeer gekom het en sy sondige en verlore toestand voor God besef het, kan die tweede gedeelte van die opdrag uitgevoer word: “bekeer jou!!” Bekeer is om om te draai vanaf jou sondige weg na die Here toe. Dit is om die pad van doelbewuste sonde vaarwel toe te roep in jou erns om van nou af die Here te dien. Waar die mens vroeër die duiwel behaag het, is daar nou die strewe om God alleen te behaag. Maak nie saak wat die mense van my sê nie, ek draai weg van sonde af. Liewe leser, wil u nie vandag ag gee op God se oproep om tot inkeer te kom en dan te bekeer nie?