Doen die goeie mens toets

 Ons is almal geneigd om onsself met ander mense te vergelyk.

Ons voel ons is nie so sleg soos iemand wat slegter sondes as ekself doen nie. Daar is mos  MOORDENAARS , en daar is  PROSTITUE!  En ek is nou darem nie dit nie!!!

Maar, kom ons meet onsself aan die standaard van God.

Kom ons toets onsself aan die 10 gebooie van die Heilige GOD!

 Antwoord nou in volle eerlikheid die volgende vrae vir jouself:

-Het jy al OOIT gelieg? Wat is jou antwoord?

-Het jy al ooit iets gesteel (selfs iets kleins)? Ja of nee?

-Het jy al ooit God se Naam ydelik gebruik (“Jesus” of “God” as ‘n komma of punt of vloekwoord in ‘n sin?).

-Het jy al ooit egbreuk gepleeg? Jesus sê in Mat.5:28 “Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ‘n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het.” Het jy al na ‘n vrou of man gekyk (selfs dalk in ‘n kaal tydskrif, ‘n foto of ‘n bloufilm, of op die strand)met wellus en begeerte? Ja of nee?

As jy al gelieg het,  is jy voor God ‘n leuenaar.

As jy gesteel het,  sien God jou as ‘n dief.

As jy sy Naam ydelik gebruik het,  is jy voor God ‘n lasteraar.

As jy met wellus na ‘n man of vrou gekyk het,  is jy dus voor God ‘n egbreuker.

God kyk na die HART. Jy kan dinge vir mense wegsteek.

God het alles gesien wat jy al jou hele lewe lank in die openbaar en in die geheim gedoen het!!!

  Dit is maar 4 van die 10 gebooie!  

Jy is in die moeilikheid voor GOD!

As God jou op grond van die 10 gebooie moet oordeel, sal jy skuldig of onskuldig wees voor Hom?

God sê in Rom.6:23 “die loon van die sonde is die dood,”

God sê ook in Es.18:4 “Kyk, al die siele is myne; soos die siel van die vader, so die siel van die seun—hulle is myne; die siel wat sondig, dié moet sterwe.”

As jy skuldig is, sal jy mos die Hel verdien, nie die hemel nie!!!

 Maak dit jou onrustig om te weet jy verdien die hel?

Die Bybel sê: “Die loon van die sonde is die dood.” (Rom.6:23(b)

Ons lees in Ex.34:7 dat God “ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie;”

God se wet eis ‘n straf vir sonde. Net soos die aardse wette ook strawwe uitdeel vir misdade. Die verkragter of moordenaar of dief kan nie net vir die regter sê: Ek is jammer dat ek gesteel het en verkrag het of gemoor het, kan ek nou maar gaan? nie. As die regter ‘n goeie regter is, sal hy hom die straf gee wat hy verdien.

Paulus roep uit in 2 Kor.5:20 “Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan.  Ons bid julle  om Christus wil:  Laat julle met God versoen.”  

  Wil jy graag met God vrede maak?  

Lees dan die skakel op die tuisblad “Hoe om gered te word” en bid en vra God vir sy ingryping in jou hart en lewe..