HIERDIE VOLGENDE TEKSVERSE IS UIT DIE WOORD VAN GOD, DIE HEILIGE BYBEL, GENEEM.

Hand.2:47  “En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is.”

Mat 18:11 “Want die Seun van die mens (Jesus) het gekom om te red wat verlore is.”

Mark.8:35 “Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red.”

Luk.19:10 “Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was.”

Hand.2:40 “En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê: Laat julle red uit hierdie verkeerde geslag.” (Hierdie verkeerde geslag verwys na die mens wat sonder God deur die wêreld gaan op pad na die hel.)

1Kor.1:21 “Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo, te red;”

1Tim.1:15 “Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red,”

Hierdie teksvers verklaar baie duidelik dat die HERE Jesus Christus met ‘n spesifieke doel na die aarde gekom het!!!

HY het geweet die mens het redding nodig. Hoekom moet die mens gered word? Want hy is op pad na die HEL gebore, VERLORE! Verlore in SONDE! Die mens is ‘n sondaar wat teenoor God oortree en dus die straf van die HEL verdien. Punt. Daarom kom Jesus om vir SONDAARS te sterf!!! Om hulle te RED!!!