Categories
Uncategorized

Hoe om gered te word

HOE OM GERED TE WORD

Verneder jouself en kom na GOD as een wat homself nie kan help nie:
Jesaja 1:18 “Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die HERE: al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol.” (Skarlaken was die permanente kleurstof vir materiaal, en kon nie uitgewas word nie. So is sonde ook! Slegs God kan sonde wegneem.

Erkenning van jou sondige toestand voor God (belydenis):
Spreuke 28:13 “Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie; maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind.”

Berou oor jou sonde teen God gedoen:
Jakobus 4:8-10 “Nader tot God, en Hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges! Weeklaag, treur en ween. Laat julle gelag in treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here, en Hy sal julle verhoog.”

Bekering = om jou hele lewe na GOD te draai:
Esegiël 33:11 “Sê vir hulle: So waar as Ek leef, spreek die Here HERE, gewis, Ek het geen behae in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle, bekeer julle van jul verkeerde weë! Waarom tog wil julle sterwe,”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *