VOEDSEL VIR DIE SIEL.

Hand. 3:19(a) "Kom dan tot inkeer en bekeer julle sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking voor die aangesig van die Here kan kom."

Kom dan tot inkeer en bekeer julle... In die weermag is 'n peleton soldate besig om te masjeer. Daar word telkens op die opdragte van die sersant gereageer. Omkeer!! Elke soldaat weet dat hy nie die sersant se opdragte durf verontagsaam nie. Onmiddelik draai die hele peleton om. Hulle word as't ware gedwing om te gehoorsaam. En hulle gehoorsaam sonder aarseling, oombliklik!

WAT PRAAT DIE BYBEL OOR "REDDING"?

HIERDIE VOLGENDE TEKSVERSE IS UIT DIE WOORD VAN GOD, DIE HEILIGE BYBEL, GENEEM.
Hand.2:47 "En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is."

Mat 18:11 "Want die Seun van die mens (Jesus) het gekom om te red wat verlore is."

Mark.8:35 "Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red."

Luk.19:10 "Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was."

HOE OM GERED TE WORD

HIERONDER VOLG WENKE UIT DIE BYBEL VIR JOU, AS JY VANDAG DIE VRAAG IN ALLE ERNS SOU VRA: "WAT STAAN MY TE DOEN AS EK VANDAG BESEF EK IS NIE GERED NIE?"
Verneder jouself en kom na GOD as een wat homself nie kan red uit die hel nie:
Jesaja 1:18 "Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die HERE: al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol." (Skarlaken was die permanente kleurstof vir materiaal, en kon nie uitgewas word nie). So is sonde ook! Slegs God kan sonde wegneem.