Categories
Uncategorized

Is jy ‘n goeie mens?

Doen die goeie mens toets

 Ons is almal geneigd om onsself met ander mense te vergelyk.

Ons voel ons is nie so sleg soos iemand wat slegter sondes as ekself doen nie. Daar is mos  MOORDENAARS , en daar is  PROSTITUE!  En ek is nou darem nie dit nie!!!

Maar, kom ons meet onsself aan die standaard van God.

Kom ons toets onsself aan die 10 gebooie van die Heilige GOD!

 Antwoord nou in volle eerlikheid die volgende vrae vir jouself:

-Het jy al OOIT gelieg? Wat is jou antwoord?

-Het jy al ooit iets gesteel (selfs iets kleins)? Ja of nee?

-Het jy al ooit God se Naam ydelik gebruik (“Jesus” of “God” as ‘n komma of punt of vloekwoord in ‘n sin?).

-Het jy al ooit egbreuk gepleeg? Jesus sê in Mat.5:28 “Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ‘n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het.” Het jy al na ‘n vrou of man gekyk (selfs dalk in ‘n kaal tydskrif, ‘n foto of ‘n bloufilm, of op die strand)met wellus en begeerte? Ja of nee?

As jy al gelieg het,  is jy voor God ‘n leuenaar.

As jy gesteel het,  sien God jou as ‘n dief.

As jy sy Naam ydelik gebruik het,  is jy voor God ‘n lasteraar.

As jy met wellus na ‘n man of vrou gekyk het,  is jy dus voor God ‘n egbreuker.

God kyk na die HART. Jy kan dinge vir mense wegsteek.

God het alles gesien wat jy al jou hele lewe lank in die openbaar en in die geheim gedoen het!!!

  Dit is maar 4 van die 10 gebooie!  

Jy is in die moeilikheid voor GOD!

As God jou op grond van die 10 gebooie moet oordeel, sal jy skuldig of onskuldig wees voor Hom?

God sê in Rom.6:23 “die loon van die sonde is die dood,”

God sê ook in Es.18:4 “Kyk, al die siele is myne; soos die siel van die vader, so die siel van die seun—hulle is myne; die siel wat sondig, dié moet sterwe.”

As jy skuldig is, sal jy mos die Hel verdien, nie die hemel nie!!!

 Maak dit jou onrustig om te weet jy verdien die hel?

Die Bybel sê: “Die loon van die sonde is die dood.” (Rom.6:23(b)

Ons lees in Ex.34:7 dat God “ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie;”

God se wet eis ‘n straf vir sonde. Net soos die aardse wette ook strawwe uitdeel vir misdade. Die verkragter of moordenaar of dief kan nie net vir die regter sê: Ek is jammer dat ek gesteel het en verkrag het of gemoor het, kan ek nou maar gaan? nie. As die regter ‘n goeie regter is, sal hy hom die straf gee wat hy verdien.

Paulus roep uit in 2 Kor.5:20 “Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan.  Ons bid julle  om Christus wil:  Laat julle met God versoen.”  

  Wil jy graag met God vrede maak?  

Lees dan die skakel “Hoe om gered te word” links bo aan die blad.

Categories
Uncategorized

Voedsel vir jou siel

Om oor te dink:

Hand. 3:19(a) “Kom dan tot inkeer en bekeer julle sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking voor die aangesig van die Here kan kom.”

Kom dan tot inkeer en bekeer julle… In die weermag is ‘n peleton soldate besig om te masjeer. Daar word telkens op die opdragte van die sersant gereageer. Omkeer!! Elke soldaat weet dat hy nie  die sersant se opdragte durf verontagsaam nie. Onmiddelik draai die hele peleton om. Hulle word as’t ware gedwing om te gehoorsaam. En hulle gehoorsaam sonder aarseling, oombliklik!

God gee ook verskeie opdragte aan sy skepsele. Hy verwag dan ook dat hulle dit sal nakom. Tog dwing Hy hulle nie soos die weermag sy lede dwing nie. God gee aan die mens die keuse om Hom te dien of nie. In hierdie geval ‘n baie belangrike keuse: om tot inkeer te kom en dan te bekeer. Om tot inkeer te kom beteken dat die mens sy eie hart en innerlike voor God sal ondersoek. Dit beteken om na binne te kyk, in jou eie verborge lewe in. Dit is om jou in alle eerlikheid met God se standaard vir die mens te vergelyk. So ‘n ondersoek het gewoonlik baie ontnugterende gevolge! Die mens ontdek dat hy op die pad van sonde en onreinheid voor God verkeer, op pad na ‘n ewigheid sonder God en sonder hoop. Sondes wat hy uit eie vrye wil doen. Weens die sondepad waarop hy verkeer, is hy verlore, op pad na ‘n ewige verderf, die Hel!!!.

Wanneer die mens tot inkeer gekom het en sy sondige en verlore toestand voor God besef het, kan die tweede gedeelte van die opdrag uitgevoer word: “bekeer jou!!” Bekeer is om om te draai vanaf jou sondige weg na die Here toe. Dit is om die pad van doelbewuste sonde vaarwel toe te roep in jou erns om van nou af die Here te dien. Waar die mens vroeër die duiwel behaag het, is daar nou die strewe om God alleen te behaag. Maak nie saak wat die mense van my sê nie, ek draai weg van sonde af. Liewe leser, wil u nie vandag ag gee op God se oproep om tot inkeer te kom en dan te bekeer nie?

Categories
Uncategorized

Is daar iets soos redding in die Bybel?

HIERDIE VOLGENDE TEKSVERSE IS UIT DIE WOORD VAN GOD, DIE HEILIGE BYBEL, GENEEM.

Hand.2:47  “En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is.”

Mat 18:11 “Want die Seun van die mens (Jesus) het gekom om te red wat verlore is.”

Mark.8:35 “Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red.”

Luk.19:10 “Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was.”

Hand.2:40 “En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê: Laat julle red uit hierdie verkeerde geslag.” (Hierdie verkeerde geslag verwys na die mens wat sonder God deur die wêreld gaan op pad na die hel.)

1Kor.1:21 “Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo, te red;”

1Tim.1:15 “Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red,”

Hierdie teksvers verklaar baie duidelik dat die HERE Jesus Christus met ‘n spesifieke doel na die aarde gekom het!!!

HY het geweet die mens het redding nodig. Hoekom moet die mens gered word? Want hy is op pad na die HEL gebore, VERLORE! Verlore in SONDE! Die mens is ‘n sondaar wat teenoor God oortree en dus die straf van die HEL verdien. Punt. Daarom kom Jesus om vir SONDAARS te sterf!!! Om hulle te RED!!!

Categories
Uncategorized

Goeie webwerwe

http://www.christianpost.com
http://www.thedailybeast.com
http://theeconomiccollapseblog.com
http://www.blacklistednews.com
http://www.finextra.com

thebulletin.org/‎

www.prophecynewswatch.com/‎

http://endtimeheadlines.org/
http://www.arewelivinginthelastdays.com/news/default.html
http://www.nowtheendbegins.com/
http://www.hallindsey.com/archives/news/

www.cuttingedge.org

www.straitandnarrowministry.com

http://www.raptureready.com/featured/graham/graham.html

www.globaltruth.net/side74.html‎

https://www.earthpulse.com/.

www.bibliotecapleyades.net/scalar…/esp_scalarwar..

http://www.mcsofficesupplies.co.za/

www.anybodythere.net/…/nephelim_videos.php‎

http://www.alleninstruments.co.za/index.htm
Categories
Uncategorized

Hoe om gered te word

HOE OM GERED TE WORD

Verneder jouself en kom na GOD as een wat homself nie kan help nie:
Jesaja 1:18 “Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die HERE: al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol.” (Skarlaken was die permanente kleurstof vir materiaal, en kon nie uitgewas word nie. So is sonde ook! Slegs God kan sonde wegneem.

Erkenning van jou sondige toestand voor God (belydenis):
Spreuke 28:13 “Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie; maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind.”

Berou oor jou sonde teen God gedoen:
Jakobus 4:8-10 “Nader tot God, en Hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges! Weeklaag, treur en ween. Laat julle gelag in treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here, en Hy sal julle verhoog.”

Bekering = om jou hele lewe na GOD te draai:
Esegiël 33:11 “Sê vir hulle: So waar as Ek leef, spreek die Here HERE, gewis, Ek het geen behae in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle, bekeer julle van jul verkeerde weë! Waarom tog wil julle sterwe,”